Access Forbidden Ketika Instalasi Joomla! di Mac OS X

Error 403: Access Forbidden

Mungkin ada yang secara alamiah pernah mengalami pengalaman yang saya alami berikut ini. 😛 Saya menginstall Joomla di Mac OS saya, sudah saya ekstrak folder Joomla saya ke dalam htdocs di XAMPP saya, tapi ketika saya buka melalui http://localhost/<folderjoomlanya&gt; di browser saya yang seharusnya keluar laman instalasi Joomla tetapi malah keluar Error 403 Access Forbidden. … Baca lebih lanjut